Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers vzw

U bent hier: Home - Info BVP - Gedragscode & certificaten

De BVP-gedragscode en BVP- certificatenOnze gedragscode en onze bijhorende BVP-certificaten zijn nu reeds vele jaren oud. Tijd om ze nog eens voor te stellen voor de nieuwe leden en een opfrissing voor de anderen.

De BVP-certificaten zijn een bundel van 50 documenten met doordrukpapier. Bij elke ruil of verkoop van vogels, gaat de gedragscodekweker zo’n formulier invullen. Op het formulier is er ruimte voorzien om alle nuttige informatie betreffende de vogel te noteren. Het origineel document wordt meegegeven aan de koper, het dubbel blijft in de bundel aanwezig. De certificaten zijn al aan een vierde druk toe en er werden enkele kleine wijzigingen aangebracht.

Kopers zijn zeer enthousiast over het BVP-certificaat, dat meestal wordt ingevuld in aanwezigheid van de koper zelf. Door het formulier te overlopen komen een aantal punten ter sprake die anders soms vergeten worden. Als koper heb je steeds een verkoopdocument in handen en als verkoper heb je een net overzicht van de reeds verkochte vogels.

En er is nog een belangrijk voordeel: het BVP-certificaat voldoet opnieuw volledig aan de “overdrachtsverklaring” die nodig is bij de Citeswetgeving. Van alle vogels van bijlage B (er zijn een reeks uitzonderingen) moet je de herkomst kunnen aantonen. Soms is een ring voldoende, anders moet er altijd een overdrachtsverklaring bij zijn. En ons BVP-certificaat voldoet aan alle gestelde eisen hiervoor!

Een bundel certificaten kost 11 euro. Dat is gewoon de kostprijs voor het drukken ervan. De BVP¨-certificaten worden enkel verkocht aan BVP-leden die zich akkoord verklaren met de gedragscode. We geven hieronder nog eens de volledige gedragscode weer.

Gedragscode

 1. De kweker geeft eerlijke en volledige informatie over de vogel: de positieve kenmerken, maar ook de negatieve kenmerken mogen niet verzwegen worden. Als een vogel split is voor een bepaalde mutatie, dan kan dit voor de koper zowel een positieve als een negatieve eigenschap zijn. Uiteraard kan je enkel de informatie invullen waarover je beschikt.
 2. De kweker geeft de nodige tips voor wat betreft de verzorging, voeding en behuizing van de vogel. Desgewenst kan een staal van de pellets of het zaadmengsel worden verstrekt. De kweker verbindt er zich toe om tot minimum één jaar na de transactie nog te antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot verzorging, voeding, behuizing en het verkrijgen van goede kweekresultaten.
 3. De kweker verkoopt enkel vogels die zelfstandig genoeg zijn. Zijn de vogels nog niet zelfstandig en moeten ze nog verder met de hand worden grootgebracht, dan zal de koper moeten aantonen hiertoe geschikt te zijn. (hier moet in het belang van de vogel de afweging worden gemaakt tussen de ervaring in handopfok van de koper en de leeftijd van de vogel)
 4. De kweker eerbiedigt de volgende terminologie:
 5. Onverwant koppel: tot in de tweede graad niet aantoonbaar verwant.
 6. Kweekkoppel: koppel dat al met succes tenminste één jong op stok heeft gebracht.
 7. Deze overeenkomst houdt geen garantie in op de gezondheid en kwaliteit van de vogel. Het is uiteindelijk aan de koper de vogel te beoordelen. Het staat de kweker vrij extra garanties toe te kennen.
 8. Het origineel van het certificaat is bestemd voor de koper, de kweker bewaart het dubbel gedurende drie jaar. Er wordt één certificaat per vogel opgemaakt. Uitzonderlijk kunnen bij omvangrijke transacties en met wederzijdse toestemming meerdere vogels per certificaat worden vermeld.

Hierbij vindt u ook de lijst van kwekers terug die met de BVP-certificaten werken. Wie ook wil toetreden tot de lijst van gedragscodekwekers kan het aanvraagformulier invullen en BVP-certificaten bestellen.

Bestellen van certificaatboeken – eerst aanvraag invullen!

Aanvraagformulier vind je HIER

Een certificaatboek kost 11 euro. (Dat komt neer op slechts 22 cent per transactie.)

De verzendingskosten bedragen 6 euro.

U kan de certificaatboeken bestellen bij:

Ann Huyghe
Meiboomstraat 1
8830 Hooglede
bvp.gedragscode@yahoo.com

Bestellen kan door 17 euro (11 + 6) te storten op rek. BE06 7512 0803 4122 Bic-code: AXABBE22 met vermelding “BVP-CERTIFICAAT”.

De verzendingskosten kan u vermijden door een boek aan te kopen op de provinciale bijeenkomsten of door het boek af te halen op één van de onderstaande adressen.

Adressen waar u certificaatboeken kunt afhalen tegen 10,00€ en waar u ook het aanvraagformulier kan bekomen en invullen:

 1. Hooglede, Meiboomstraat 1, tel 0472325383 (Ann Huyghe, gedragscodedienst)
 2. Info-avonden en beurzen BVP West-Vlaanderen, 0472/ 32 53 83
 3. Zottegem, Grotenbergestraat 129, tel 09 360 81 72 (Emmanuel Tack, Voorzitter BVP Oost-Vlaanderen)
 4. Op de ledenvergadering BVP Oost-Vlaanderen, na afspraak, tel 09/360 81 72
 5. Op de infoavonden van BVP Antwerpen, Venusstraat 10, 2520
 6. Meer, Meerseweg 50, tel 0498/33 19 50 na 20 u (Bert Van Gils, voorzitter BVP)

Lijst met deelnemende kwekers:

 Aanvraag gedragscode, Ann.
 Lijst_Website_Revue_juni_2022.xlsx.